Ärkeänglar och änglar

Änglarnas värld

Vad är änglar? Vad betyder de för oss? Vad har de betytt under historiens gång?

 Här tar Malin Somstedt upp ämnet änglar och ärkeänglar men även myten kring änglar sett ur olika perspektiv och vad änglar betyder i olika religioner. 

De sju hierarkierna i himlen och vad de står för, vilka skyddsänglar som tillhör de olika himlarna eller hierarkierna.

Vardagsänglar, healingänglar och alla andra änglar, här bjuds det på så mycket änglar som bara kan få plats, ni kommer ju också!

Välkomna till en föreläsning i Änglarnas tecken.  

Är du dum eller?

Vad innebär det för dig att gå in i väggen?

Att vara utbrännd visar sig så väldigt olika för oss.

Här berättar jag vilka signaler ni ska titta efter och ger er förståelse för er själva och för de ni känner som har gått in i väggen.